• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Порядок опрацювання електронних документів для ДКК

 1. Цей Порядок застосовується для опрацювання документів, надісланих фізичними особами (моряками) в електронному вигляді, з метою надання ДП «Моррічсервіс» сервісних послуг фізичним особам (морякам) з розгляду усіх необхідних документів та попереднього формування особових справ кандидатів для підтвердження диплома особи командного складу морських суден, або присвоєння чи підтвердження звання оператора глобальної морської системи зв’язку у разі лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ), або підтвердження кваліфікації особи суднової команди, або проходження перевірки компетентності для роботи на танкерах в Державних кваліфікаційних комісіях (надалі - ДКК), створених ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» (надалі – Інспекція).

2. Порядок не застосовується у випадках надання сервісних послуг фізичним особам (морякам) з розгляду документів з метою  присвоєння першого або чергового звання особам командного складу морських суден за виключенням присвоєння звання оператора ГМЗЛБ. Розгляду підлягають заяви (додаток 1 до Порядку), реєстраційні анкети (додатки 3.1 – 3.5 до Порядку) та розбірливі копії документів кандидата, скановані у форматі PDF, що надійшли на одну з електронних адрес сервісних центрів ДП «Моррічсервіс» (надалі – сервісні центри), яку вибирає кандидат.

Сервісний центр

Стан

Електронна адреса

Одеський

діє

dkk_odesa@marad.gov.ua

Ізмаїльський

діє

dkk_izmail@marad.gov.ua

Херсонський

діє

dkk_kherson@marad.gov.ua

Маріупольський

діє

dkk_mariupol@marad.gov.ua

Київський

незабаром розпочне роботу

dkk_kyiv@marad.gov.ua

3. Реквізити для перерахування коштів за послуги Інспекції та послуги ДП «Моррічсервіс» розміщені в додатку 2 до Порядку. Перерахування коштів за послуги Інспекції та послуги ДП «Моррічсервіс» здійснюється на окремі рахунки.

4. Фізична особа надсилає на електронну скриньку для електронної подачі документів моряків відповідного сервісного центру у сканованому вигляді в форматі PDF:

  • особисто підписану відповідну заяву (додаток 1), завантажити
  • заповнену відповідну реєстраційну анкету (додатки 3.1 – 3.5), що містить дату та особистий підпис, завантажити
  • документ про оплату послуг за підтвердження кваліфікації в ДКК та документ про оплату за послуги ДП «Моррічсервіс» (додаток 2), подивитись
  • всі інші необхідні документи, що вимагаються для розгляду відповідної справи.

5. Відповідальна особа сервісного центру здійснює попередній розгляд заяви, документа про оплату за підтвердження кваліфікації в ДКК, документа про оплату за послуги ДП «Моррічсервіс», заповненої анкети та наданих сканованих документів та, у разі відсутності зауважень, надає попередньо сформовану особову справу секретарю ДКК для подальшої  реєстрації заяви в автоматизованій системі реєстрації та перевірки документів моряків України. За правильність внесених даних у анкету відповідальність несе сам кандидат.

6. Подальший розгляд заяви з наданими документальними доказами, перевірка на легітимність наданих документів у Державному реєстрі документів моряків та допуск на засідання ДКК проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства в системі дипломування моряків та нормативними документами Інспекції.

7. У день засідання ДКК в сервісному центрі кандидат повинен:

  • надати працівнику сервісного центру оригінал квитанції про оплату за послуги ДП «Моррічсервіс», заповнити та підписати заяву про приєднання до Договору про надання сервісних послуг фізичним особам від 28.05.2019 та довіреність; 
  • надати секретарю ДКК оригінал заяви, документ про оплату за підтвердження кваліфікації в ДКК, реєстраційну анкету та пред’явити оригінали всіх попередньо надісланих документів.

8. У разі відхилення розгляду документів кандидата відповідальна особа сервісного центру в електронному вигляді на електронну адресу кандидата надсилає причину відхилення розгляду. Кандидат має право додатково надіслати документи, стосовно яких здійснено відхилення розгляду.