• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Пам’ятка про обробку та використання персональних даних користувача каналів комунікації державного підприємства «Сервісний центр морського та річкового транспорту»

Державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового транспорту» (далі ДП «Моррічсервіс») з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи. 

Персональні дані – це відомості, чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 2 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є, зокрема відомості, які особа надає про себе (стаття 6 Закону України «Про захист персональних даних»). 

Користувач, як суб’єкт відносин, у разі використання послуг ДП «Моррічсервіс», усвідомлюєте правові наслідки (адміністративні або кримінальні) за порушення законодавства у сфері захисту і обробки персональних даних, зокрема, за надання неправдивих відомостей про себе. 

Спосіб отримання персональних даних: в усній формі адміністратором ДП «Моррічсервіс», телефонним зв’язком через офіційні номери ДП «Моррічсервіс», на офіційні адреси електронної пошти ДП «Моррічсервіс», електронну форму для заповнення на офіційному вебсайті www.morrichservice.marad.gov.ua.

Збір та використання персональних даних

При користуванні послугами ДП «Моррічсервіс», Користувач надає персональні дані у запропонованій формі. Перелік даних потрібен для надання послуг у встановлений законодавством України спосіб, надається за особистим індивідуальним замовленням та підтверджується особистою згодою Користувача.

Збір даних також відбувається з метою аналітики інформації про використання послуг ДП «Моррічсервіс» та трафік відвідування веб-ресурсів користувачами.

Відомості про трафік та активність Користувача в Інтернеті є захищеними відповідно до законодавства України. ДП «Моррічсервіс» не втручається в таємницю телекомунікацій.

Використання персональних даних Користувача відбувається  для інформування Замовників послуг ДП «Моррічсервіс» (шляхом надсилання паперових інформаційних матеріалів та/або листа; за допомогою електронних засобів – SMS, E-mail, тощо) про стан послуги, пропозиції, рекламу, відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, Податкового Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні», Закону України «Про рекламу», а також Статуту ДП «Моррічсервіс» та інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність ДП «Моррічсервіс».

Обробка та збереження персональних даних

Надані Користувачем персональні дані обробляються і зберігаються в базах персональних даних (БПД) на паперових носіях та в інформаційних (автоматизованих) системах: портал e-gavan: e-gavan.marad.gov.ua, програмне забезпечення MASTER, програмне забезпечення M.E.Doc ДП «Моррічсервіс» (Володілець БПД – ДП «Моррічсервіс», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Преображенська, 23). 

З метою безпеки веб-сервер ДП «Моррічсервіс» тимчасово реєструє IP-адреси запитуючого комп'ютера, дату доступу, файл звернення Замовника (ім'я файлу і URL), назву операційної системи, код відповіді HTTP, а також веб-сайт, з якого здійснено відвідування та кількість байт, переданих в ході сесії.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані, що надані до ДП «Моррічсервіс» зберігаються протягом трьох місяців після того, як фізична особа перестала бути клієнтом ДП «Моррічсервіс». Інформація про відвідування сторінки зберігається не більше 6 (шести) місяців.

Таємниця телекомунікацій

Відповідно до законодавства України ДП «Моррічсервіс» вживає технічні та організаційні заходи із захисту телекомунікаційних мереж, технічних засобів та інформації, що передається такими мережами.

Згідно цього Положення вважається, що Користувача попереджено про можливий запис телефонних розмов користувачів при зверненні за офіційними номерами ДП «Моррічсервіс»:

+38044 465 67 88, +38044 294 62 29, +38048 775 18 41, +38048 412 52 44, 

+38055 231 60 23, +38062 958 82 22, +38067 177 36 78, +38067 788 44 07,

+38067 155 97 42, +38067 773 16 64

з метою поліпшення якості послуг ДП «Моррічсервіс» та для наявності доказів у разі виникнення суперечок в рамках виконання умов договору. 

Забезпечення захисту персональних даних

Для запобігання несанкціонованого доступу та захисту персональних даних, ДП «Моррічсервіс» підтримує фізичні, електронні та організаційні процедури від випадкового або незаконного знищення, чи випадкової втрати, зміни або несанкціонованого розкриття чи доступу. Впроваджено технічних та організаційних заходів для високого рівня захисту Бази персональних даних, які відповідають сучасним вимогам та перебувають на регулярному контролі. 

Умови надання доступу та розкриття персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних (Замовника), наданої Володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства України.

Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому, загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено в суді.

Якщо запит зроблено суб'єктом персональних даних щодо даних про себе, обов'язок доведення в суді законності відмови у доступі покладається на Володільця персональних даних до якого подано запит.

Допускається можливість надання персональних даних правоохоронним, судовим органам та іншим установам з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки Держави, відповідно до законодавства України.

Права суб’єкта персональних даних

Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, встановленої законодавством України.

Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місце знаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) Володільця чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення, щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, встановлених законодавством України;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства України про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення яке має для нього правові наслідки.

Контакти для звернення в ДП «Моррічсервіс»: 

Користувач має право звертатися зі скаргами щодо обробки персональних даних до Державного регулятора з питань захисту персональних даних – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за контактами:  

 • вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, 
 • тел. гарячої лінії: +38044 253-11-35, 
 • офіційна інтернет-сторінка Державного регулятора – www.ombudsman.gov.ua